Për ne

Kompania jonë NES – KOMERC sh.p.k me qendër në Tetovë të Republikës së Maqedonisë, e cila më shumë se njëzet vite punon në kryerjen e transportit ndërkombëtar të mallrave me sukses. Në punën tonë janë të përfshira shumë përgjegjësi dhe detyrime të cilat ekzekutohen prej nesh me qëllim të përmbushen kërkesat e klientëve tonë.

Për këtë arsye NES – KOMERC  sh.p.k përmban një kolektiv të edukuar dhe të profesionalizuar të cilët janë në gjendje të udhëheqin procesin e transportit deri tek pika e fundin e cila është dërgimi I mallrave tek klientët. Gjithashtu kolektivi është në gjendje të përgjigjet në çdo pyetje dhe dilemë lidhur me transportin, doganimin apo çfardolloj shërbimi administrativ.

Suksesin e punës tonë përveç kolektivit e përbën edhe  kualiteti I automjeteve. Për momentin ne posedojm automjete më bashkëkohore për transport që I arritëm me tendencë të pandërprerë me qëllim që ta rrisim kualitetin e shërbimit tonë.

Të gjithë automjetet tonë posedojm edhe Sigurim CMR , me të cilën nënkuptohet që mallrat e klientëve tonë janë të siguruar  gjatë tërë procesit transportues e deri në shkarkim.

NES – KOMERC  sh.p.k deri në ditët e sotçme punoi me zell për të aritur vendin që e meritoi, me të cilën pozitë klasifikohet si kompani e suksesshme, e sinqertë dhe profesionale e cila I përmbush të gjitha nevojat tuaja dhe është në gjendje tua offroj shërbimet të cilat shërbime i përmbushin edhe ata më të kërkuarit. Ne jemi të specializuar dhe kemi përvojë të cilën e krijuam përgjat gjithë këtyre viteve vetëm për rritjen e kualitetit tonë transportues që ne e ofrojm dhe ekzekutojm. 

Kush është online

Kemi 5 miq dhe s'ka antarë në linjë